Kathleen Coppens

Doctoranda in de Psychologie / Onderzoekster Centre for Children in Vulnerable Situations
T.+32-026291221
T.+32-0496085571

Bio

Kathleen Coppens behaalde haar diploma van Licentiaat in de Psychologische Wetenschappen, richting Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel in 2008. Sinds oktober 2008 is zij werkzaam als doctoraatsonderzoeker binnen de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar eerste onderzoeksjaar focuste ze zich op de culturele validatie en adaptatie van vragenlijsten naar symptoomgedrag (Hopkins Symptom Checklist – HSCL en de Impact of Event Scale Revised – IES-R) en de ontwikkeling van vragenlijsten naar coping en traumatische ervaringen van jongeren in Noord-Oeganda. Verder was ze betrokken bij het in kaart brengen en analyseren van demografische gegevens en traumatische ervaringen van voormalige kindsoldaten in Noord-Oeganda en follow-up data m.b.t. ondermeer hun levensomstandigheden en symptoomgedrag. Deze analyses zijn gebaseerd op data verzameld door vier rehabilitatiecentra die werkzaam waren in Noord-Oeganda. Ten laatste, was ze betrokken bij het in kaart brengen van het psychosociale hulpverleningsaanbod voor voormalige kindsoldaten in Noord-Oeganda. Momenteel is ze verantwoordelijk voor het project ‘Longitudinale follow-up van het reïntegratieproces van voormalige kindsoldaten in Noord-Oeganda. In dit project wordt specifieke aandacht besteed aan de context en gemeenschap waarin deze kinderen en jongeren opgroeien, door ook te kijken naar hoe een gemeenschap zich heropbouwt na een oorlog waarin bijna de volledige bevolking van Noord-Oeganda gedurende jaren in Internal Displaced People kampen heeft gewoond.